Cinemes Illa - Pel·lícula: LA SOMBRA DE LA LEY(DIGT) ( TORNAR )
Sala 04 - Divendres 12-10-2018 - 20:00 h


PANTALLA

Altres Sessions:

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA