Cinemes Illa - Pel·lícula: HA NACIDO UNA ESTRELLA(DIGT) ( TORNAR )
Sala 03 - Divendres 12-10-2018 - 19:30 h


PANTALLA

Altres Sessions:

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA