Cinemes Illa - Pel·lícula: FIRST MAN - EL PRIMER HOMBRE(DIGT) ( TORNAR )
Sala 02 - Divendres 12-10-2018 - 17:15 h
19
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1


PANTALLA

Altres Sessions:
17:15
19:50
22:30

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA