Cinemes Illa - Pel·lícula: DETECTIU CONAN: EL CAS ZERO(DIGT) ( TORNAR )
Sala 05 - Divendres 09-11-2018 - 17:30 h
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1


PANTALLA

Altres Sessions:
17:30

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA